Loading..

Please wait....

Лечебни заведенияПоръчай

Лечебни заведения


10/07/2020


Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юни 2020 година. Той включва териториално разпределение на категориите лечебни заведения в страната, техния брой, градове с концентрация на определени лечебни заведения, заети лица по области. Освен преглед на лечебните заведения, докладът съдържа и структурен анализ на сектора на лечебните заведения в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на лечебните заведения в страната, брой лечебни заведения по категория, брой на заетите лица по области. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора на лечебните заведения в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.