Loading..

Please wait....

Добивна промишленостПоръчай

Добивна промишленост


10/03/2020


Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец февруари 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от добивната индустрия, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и брой на заети лица по области. Освен преглед на предприятията, настоящият доклад съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на добивната индустрия в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от добивната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на добивната индустрия в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.