Loading..

Please wait....

КуриериПоръчай

Куриери


20/09/2019


Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец август 2019 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията куриерски услуги в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на куриерски фирми, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на куриерски услуги в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.