Loading..

Please wait....

Всички налични доклади

За допълнителна информация щракнете двукратно върху снимката на доклада, който е вашият изборПластмаси
  Пластмаси

11/05/2021

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец април и май 2021 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производството на пластмаси в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Пластмаси, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на пластмаси в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Автомобилостроене
  Автомобилостроене

16/01/2021

Основа на докладите са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и някои други източници с актуалност от месец декември 2019 година. Пълният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от автомобилната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Освен преглед на предприятията, настоящият доклад съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на автомобилната индустрия в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от автомобилната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на автомобилната индустрия в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Транспорт
  Транспорт

10/12/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец ноември 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията транспорт в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Транспорт, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията транпорт в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Корабостроене
  Корабостроене

26/11/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец октомври 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията корабостроене в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Корабостроене, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията корабостроене в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.


Рафинерии
  Рафинерии

11/11/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец октомври 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията рафинерии в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Рафинерии, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията рафинерии в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Хранително-вкусова промишленост
  Хранително-вкусова промишленост

10/10/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец септември 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на хранително-вкусовата промишленост в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на хранително-вкусовата промишленост в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Електрически съоръжения
  Електрически съоръжения

10/09/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец август 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на електрически съоръжения в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на електрически съоръжения в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Химическа индустрия
  Химическа индустрия

12/08/2020

Основа за настоящия анализ са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юли 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от химическата промишленост, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на химическата индустрия в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от химическата индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на химическата индустрия в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.


Радио-, телевизионна и телекомуникационна техника
  Радио-, телевизионна и телекомуникационна техника

10/07/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юли 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията радиотехника и телекомуникации в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Радиотехника, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията радиотехника и телекомуникации в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Лечебни заведения
  Лечебни заведения

10/07/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юни 2020 година. Той включва териториално разпределение на категориите лечебни заведения в страната, техния брой, градове с концентрация на определени лечебни заведения, заети лица по области. Освен преглед на лечебните заведения, докладът съдържа и структурен анализ на сектора на лечебните заведения в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на лечебните заведения в страната, брой лечебни заведения по категория, брой на заетите лица по области. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора на лечебните заведения в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Изчислителни машини
  Изчислителни машини

10/06/2020

Основа за доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец юни 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на изчислителни машини в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Изчислителни машини, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на изчислителни машини в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Медицинска апаратура
  Медицинска апаратура

05/05/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец април 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и заети лица по области. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на медицинска апаратура в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Медицинска апаратура, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на производство на медицинска апаратура в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.


Лекарства и лекарствени вещества
  Лекарства и лекарствени вещества

15/04/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец март 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от енергетиката, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и заети лица по области. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на енергетиката в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектор Енергетика, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на енергетиката в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Енергетика
  Енергетика

10/04/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец март 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от енергетиката, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и заети лица по области. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на енергетиката в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от автомобилната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на енергетиката в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, подотрасли.

Добивна промишленост
  Добивна промишленост

10/03/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец февруари 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от добивната индустрия, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и брой на заети лица по области. Освен преглед на предприятията, настоящият доклад съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на добивната индустрия в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от добивната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на добивната индустрия в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.

Машиностроене
  Машиностроене

10/02/2020

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец януари 2020 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от машиностроителната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Освен преглед на предприятията, настоящият доклад съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на машиностроенето в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от машиностроителната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на машиностроенето в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.


Блокчейн и финтек
  Блокчейн и финтек

30/09/2019

Докладът описва блокчейн и финтек секторите и представя преглед на тенденции в инвестициите, пазарите в двата сектора в световен мащаб, както на водещи световни фирми в тях. Разделите, посветени на България дават описания на дейностите на фирмите, заети с разработка или внедряване на блокчейн и финтек. Списъкът на представените фирми е изчерпателен за България. Финансова информация не е представена, предвид на новостта на двата сектора и на липсата на достъпна финансова информация от представените предприятия. Данните от доклада са с актуалност месец август 2019 година.

Куриери
  Куриери

20/09/2019

Основа на доклада са данни от Търговския регистър на България и публично достъпна онлайн информация с актуалност от месец август 2019 година. Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от сектора, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия по финансови показатели. Освен преглед на предприятията, докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията куриерски услуги в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на куриерски фирми, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на куриерски услуги в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.