Loading..

Please wait....

Блокчейн и финтекПоръчай

Блокчейн и финтек


30/09/2019


Докладът описва блокчейн и финтек секторите и представя преглед на тенденции в инвестициите, пазарите в двата сектора в световен мащаб, както на водещи световни фирми в тях. Разделите, посветени на България дават описания на дейностите на фирмите, заети с разработка или внедряване на блокчейн и финтек. Списъкът на представените фирми е изчерпателен за България. Финансова информация не е представена, предвид на новостта на двата сектора и на липсата на достъпна финансова информация от представените предприятия. Данните от доклада са с актуалност месец август 2019 година.