Loading..

Please wait....

АвтомобилостроенеПоръчай

Автомобилостроене


16/01/2021


Основа на докладите са данни от Търговския регистър на България, Националния статистически институт и някои други източници с актуалност от месец декември 2019 година. Пълният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от автомобилната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Освен преглед на предприятията, настоящият доклад съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на автомобилната индустрия в България. Обобщеният доклад включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасъл, градове с концентрация на предприятия от автомобилната индустрия, брой на заетите лица по области, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели. Докладът съдържа и структурен анализ на сектора, обособяващ икономическите дейности, които се числят в категорията на автомобилната индустрия в България. Резюмираният доклад дава общ преглед на сектора - брой заети лица, териториално разпределение, отрасли.